سلایدهای تعارفی با لپ تاپ های ایکس او

دو عدد سلایدهای تعارفی با لپ تاپ های ایکس او بزبان های دری و انگلیسی را در لینک های ذیل ببینید.