ویکی جدید او ایل پی سی افغانستان

ویکی جدید برنامه به هر کودک یک لپ تاپ افغانستان با مطالب٬ عناوین و اخبار های جدید آپ گردید.

  • One Laptop Per Child Afghanistan-Dari
One Laptop Per Child Afghanistan-Pashto