ای میل او ایل پی سی

سلام.

بعد از پیوستن با برنامه به هر کودک یک لپ تاپ افغانستان٬ همه اعضای تیم از خدمات ایمیل (پست الکترونیکی) پیوستون برخوردار گردیدند.


شما با استفاده از لینک ذیل به ایمیل خود وارد شوید.


ورود به ایمیل


آدرس ایمیل بنده:

sohaib@paiwastoon.com.af