آغاز کار تیم به هر کودک یک لپ تاپ افغانستان

سلام.

امروز چهارشنبه ۱۹ نومبر ۲۰۰۸ برابر با ۲۹ عقرب ۱۳۸۷ پروژه به هر کودک یک لپ تاپ افغانستان رسما فعالیت خود را در دفتر پیوستون کابل افغانستان تحت اداره آقای مایک داوسن و خانم سویتلانا سیناجوا از (خدمات انترنیت پیوستون) آغاز کرد.

تیم کارگری این پروژه که قبلاْ انتخاب گردیده بودند٬ امروز باهم دیدار و تعارفی داشتند و بعداْ از طرف خانم سویتلانا یک چکر تفریحی و تعارفی کوتاه بسوی بند قرغه هم داشتند که هدف ازین چکر باهم نزدیک آری اعضاء تیم به هر کودک یک لپ تاپ افغانستان و ایجاد یک فضای دوستانه و محیط آزاد برای ارائه نظرات بود.

فردا پنجشنبه اولین بخش تریننگ و آموزش دهی تیم به هر کودک یک لپ تاپ افغانستان آغاز میگردد تا این تیم بتوانند در بخش های مربوطه خود کار را آغاز و تا پایان زمان معیینه کار های خود را بپایان رسانیده بتوانند.