کتاب آموزشی پارسیکس گنو / لینوکس

سلام.

امروز با یک کتاب جدید آموزش لینوکس آمده ایم.

امیدواریم که از مطالب این برگه استفاده خوبی برده باشید.


موفق و کامران باشید.


این هم لینک کتاب....صفحه دریافت کتاب