چهار عدد ایکس او های جدید به کتب اطلس اهداء گردید

سلام. 

 

دیروز پنجشنبه ۳۰ اکتوبر ۲۰۰۸ چهار عدد لپ تاپ های ایکس او بی-دو از طرف دفتر ساحوی «به هر کودک یک لپ تاپ» برای آسیای میانه و جنوبی واقع پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد به اولین مکتب آزمایشی افغانی پروژه به هر کودک یک لپ تاپ «اطلس پبلک سکول»‌که الآن بنام « قراقرم پبلک سکول» نامیده میشود به سه پسر و یک دختر توسط سلمان منهاس و صهیب عبیدی اهداء‌ گردید. 

 

در آینده نزدیک یک تیمی از مؤسسه پلان انترنشنل برای سروی و دیدن آن مکتب آزمایشی می آیند لذا برای کامیابی آن پروژه سلمان منهاس همراه با صهیب عبیدی روزانه ۳ ساعت را در آن مکتب برای آموزش کودکان سپری میکنند. آن تیم وعده نموده اند که اگر پروژه شما کامیاب باشد ما تمویل و هرگونه کمک با آن مکب را و همچنان تهیه لپ تاپ به هر کودک آن مکتب را بدوش خواهیم گرفت. 

 

ما مشترکین این برنامه امیدواریم که این پروژه ما کامیاب گردد و بتوانیم توجه آن مؤسسه را به خود و آن مکتب جلب نمائیم. 

 

موفق و پیروز باشید. 

 

صهیب عبیدی ابتهاج 

مسئول بخش محلی سازی بزبان دری (فارسی) 

او ایل پی سی. پاکستان+افغانستان