بر راه اندازی برنامه "او ایل پی سی" در سایت رسمی وزارت مخابرات

onel.JPGخبر راه اندازی برنامه "یک کمپیوتر لپ تاپ برای یک طفل" در سایت رسمی وزارت مخابرات و تکنولوژی جمهوری اسلامی افغانستان.


خبر را به انگلیسی در این محل بخوانید.