اولین اقدام پیاده سازی برنامه «به هر کودک یک لپ تپ» در افغانستان

در اولین اقدام پیاده سازی برنامه «به هر کودک یک لپ تپ» ۱۱۰۰۰ لپ تاپ های محلی سازی شده به زبان های محلی افغانستان (دری و پشتو) در ۲۸۳ مکتب (۲۱ لپ تاپ در هر مکتب) بشکل لابراتوار های کمپیوتر (صنوف کمپیوتر) ارائه خواهد گردید. از این ۱۱۰۰۰ لپ تاپ تقریباْ ۸۵۰۰۰ کودک در پنج ولایات ذیل افغانستان استفاده خواهند برد.:

  • بغلان ( ۲۰ مکتب)
  • هرات ( ۲۵ مکتب)
  • ننگرهار ( ۲۵ مکتب)
  • کابل ( ۱۸۸ مکتب)
  • مزار شریف ( ۲۵ مکتب)
Image:Flyer.png